Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda Bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanması hakkındaki politika ve prosedürlerimizi açıklar ve gizlilik haklarınızı ile ilgili bilgi verirken, sizi yasaların nasıl koruduğu hakkında bilgi sunar.

Hizmeti sunmak ve geliştirmek için Kişisel verilerinizi kullanıyoruz. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgi toplama ve kullanımını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası Oluşturucu’nun yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlamı taşır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı için:

Hesap, Hizmetimize erişim sağlamak veya Hizmetimizin bölümlerine erişim sağlamak için sizin için oluşturulan benzersiz bir hesaptır.

Bağlı Ortak, “Kontrol”ün, yöneticilerin veya diğer yönetim otoritelerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahip olan hisselerin, öz sermaye payının veya diğer menkul kıymetlerin yüzde 50 veya daha fazlasını sahiplenme anlamına geldiği bir taraf tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan bir varlıktır.

Şirket (bu Anlaşmada “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Biz” olarak anılacaktır), Superstarbiyo’ya atıfta bulunur.

Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya herhangi bir diğer cihaza yerleştirilen, birçok kullanımı arasında gezinme geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.

Ülke, Türkiye olarak atıfta bulunur.

Cihaz, bir bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilecek herhangi bir cihazı ifade eder.

Kişisel Veriler, tanımlanabilir veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgilerdir.

Hizmet, İnternet Sitesi’ne atıfta bulunur.

Hizmet Sağlayıcı, Şirket adına veri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu, Şirket tarafından kolaylaştırmak için işe alınan üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri içerebilir. Hizmetin kolaylaştırılması, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Şirket adına Hizmeti sunmak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmekte Şirket tarafından işe alınan üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

Kullanım Verileri, otomatik olarak toplanan verileri ifade eder, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısı tarafından üretilen veriler (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi gibi) otomatik olarak toplanır.

Web Sitesi, https://xn--sperstarbiyo-dlb.com/ adresinden erişilebilen Superstarbiyo’ya atıfta bulunur.

Sen, Hizmeti erişen veya kullanan birey, veya ilgili olduğunuz durumda, bireysel olarak Hizmeti kullanan veya erişen şirket veya diğer yasal kişi anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizi iletişime geçmek veya tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel kimlik bilgilerini sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel kimlik bilgileri, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

E-posta adresi

Ad ve soyad

Telefon numarası

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmeti kullanırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresini (örn. IP adresi), tarayıcı türünü, tarayıcı sürümünü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfalarını, ziyaretinizin tarihini ve saatinı, bu sayfalarda geçirdiğiniz süreyi, benzersiz cihaz tanımlayıcılarını ve diğer tanısal verileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz üzerinden eriştiğinizde, mobil cihazınızın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil cihazınızın işletim sistemi, mobil İnternet tarayıcınızın türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanısal veriler dahil olmak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimize her eriştiğinizde veya bir mobil cihaz üzerinden eriştiğinizde tarayıcınızın ilettiği bilgileri de toplayabiliriz.

Takip Teknolojileri ve Çerezler

Çerezleri ve benzer takip teknolojilerini Hizmetimizdeki etkinlikleri takip etmek ve belirli bilgileri depolamak için kullanıyoruz. Kullanılan takip teknolojileri, işlevlerimizi geliştirmek ve analiz etmek amacıyla bilgi toplamak ve takip etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarını içerebilir. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Bir çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetme veya Çerez gönderildiğinde bildirimde bulunma talimatı verebilirsiniz. Ancak Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadıysanız, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.

Web İşaretleri. Hizmetimizin belirli bölümleri ve e-postalarımız, sayfa ziyaretçilerini sayma veya belirli bir bölümün popülaritesini kaydetme gibi diğer ilgili web sitesi istatistikleri için küçük elektronik dosyalar olan web işaretleri (açık gifler, piksel etiketleri ve tek piksel etiketleri olarak da adlandırılır) içerebilir. Ayrıca, sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulama (örneğin, belirli bir bölümün popülaritesini kaydetmek ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulamak) gibi diğer ilişkili web sitesi istatistikleri için şirkete izin verirler.

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda çevrimdışı olduğunuzda kalırken, Oturum Çerezleri, web tarayıcınızı kapattığınızda silinir. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgi için TermsFeed web sitesi makalesine göz atabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum hem de Kalıcı Çerezler kullanıyoruz:

Gerekli / Temel Çerezler

Türü: Oturum Çerezleri

Yöneten: Biz

Amaç: Bu Çerezler, sizin için kullanılabilir olan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanmanıza izin vermek için gereklidir. Kullanıcıları kimlik doğrulamada yardımcı olurlar ve kullanıcı hesaplarının hileli kullanımını önlerler. Bu Çerezler olmadan istediğiniz hizmetler sağlanamaz ve sadece bu Hizmeti sağlamak için bu Çerezleri kullanırız.

Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri

Türü: Kalıcı Çerezler

Yöneten: Biz

Amaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.

İşlevsellik Çerezleri

Türü: Kalıcı Çerezler

Yöneten: Biz

Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesini kullanırken yaptığınız seçimleri hatırlamamıza izin verir, örneğin giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlama. Bu Çerezlerin amacı, size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmeniz gerekmeyecek şekilde kullanmaktır.

Çerezler ve seçeneklerinizle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

Hizmetimizi sağlamak ve bakımını yapmak, Hizmetimizin kullanımını izlemek dahil.

Hesabınızı yönetmek: Hizmetin kullanıcısı olarak kayıt yapmanızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişim sağlayabilir.

Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için: ürünler, eşyalar veya Hizmet aracılığıyla satın aldığınız veya başka bir Sözleşme ile ilgili olan ürünlerin, eşyaların veya hizmetlerin geliştirilmesi, uyumluluğu ve yerine getirilmesi.

Sizle iletişime geçmek: sizi e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya diğer elektronik iletişim formlarıyla iletişime geçmek, gerektiğinde veya uygulanabilir olduğunda güvenlik güncellemelerini içeren bilgilendirme iletişimleri dahil olmak üzere işlevleri, ürünleri veya sözleşmeli hizmetleri ilgilendiren güncellemeler veya bilgilendirici iletişimler.

Size haberler, özel teklifler ve daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlerle benzer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında genel bilgiler sunmak. Bu tür bilgileri almak istemiyorsanız almadığınızdan emin olmak için talepte bulunabilirsiniz.

Taleplerinizi yönetmek: Taleplerinizi bize iletmek ve yönetmek.

İş devirleri için: Bilgilerinizi değerlendirmek veya birleşme, varlık satışı, finansman veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete devri sırasında Şirket varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışı veya devri sırasında işimiz hakkında size ait Kişisel Verileri kullanabiliriz.

Diğer amaçlar için: Verilerinizi veri analizi, kullanım eğilimlerinin belirlenmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğinin belirlenmesi ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Hizmet Sağlayıcılarla: Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için Kişisel bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.

İş Devirleri İçin: Şirket varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının devri sırasında Kişisel bilgilerinizi şirket varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının devri veya satışı ile ilgili olarak paylaşabilir veya aktarabiliriz.

Bağlı Ortaklarla: Bağlı ortaklarımızla bilgilerinizi paylaşabiliriz, bu durumda bağlı ortaklarımızın bu Gizlilik Politikasını onurlandırmalarını isteyeceğiz. Bağlı ortaklarımız, ana şirketimiz ve diğer iştiraklerimizi, ortak girişim ortaklarımızı veya diğer ortaklarımızı içerebilir.

İş Ortağıyla: İş ortaklarımızla bilgilerinizi belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için paylaşabiliriz.

Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgi paylaşıyorsanız veya genel alanlarda diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunuyorsanız, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve dışarıda yayınlanabilir.

Onayınızla: Kişisel bilgilerinizi diğer amaçlarla paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece Kişisel Verilerinizi saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, uygulanabilir yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerektiğinde), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerektiği kadar saklayacak ve kullanacaktır.

Şirket ayrıca İç Analiz Amaçları için Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek veya bu verilerin daha uzun süreli saklanmasını gerektiren yasal yükümlülüklerimiz varsa kullanılır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Bilgileriniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Şirketin işletme ofislerinde ve işlemde yer alan diğer yerlerde işlenir. Bu bilgilerin, veri koruma yasalarının devletinizde, eyaletinizde, ülkenizde veya diğer yönetim yargı alanınızda farklılık gösterebileceği bilgisayarlar üzerinde saklanabileceği ve korunabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına olan onayınız ve böyle bilgiyi sunmanız, bu bilginin transfer edilebileceğine ve işlenmekte olduğu bir organizasyona veya ülkeye aktarılabileceğinize yönelik anlaşmanızı ifade eder. Verinizin güvenli bir şekilde işlendiğinden ve Şirketimiz tarafından bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ve verinizin güvenliğini ve diğer kişisel bilgilerinizi sağlama dahil olmak üzere güvenliği sağlayan yeterli kontrollerin var olduğu bir kuruluşa veya ülkeye veri transferinin gerçekleşmeyeceğini sağlamak için gereken her türlü adımı atacağız.

Kişisel Verilerinizi Silme

Kişisel Verilerinizi silme veya silme konusundaki yardım talep etme hakkına sahipsiniz.

Hizmetimiz, Hizmet içinden sizin hakkınızda belirli bilgileri silme yeteneği sunabilir.

Bilgilerinizi istediğiniz zaman Hesabınıza giriş yaparak güncelleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz, eğer varsa ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize izin veren hesap ayarları bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bize başvurarak sağladığınız kişisel bilgileri talep etme, düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz.

Ancak, yasal bir yükümlülüğümüz veya yasal bir dayanağımız olduğunda belirli bilgileri saklamamız gerekebilir.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

İşlem Yapılan Bilgiler

Şirket, birleşme, satın alma veya varlık satışıyla ilgili olarak Şirketin Kişisel Verileri aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin aktarılması ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olması durumunda önceden bildirimde bulunacağız.

Kolluk kuvvetleri

Belirli durumlarda, Kişisel Verilerinizin Kolluk Kuvvetleri veya diğer yasal yetkililer talep ettiğinde, yürürlükteki yasalara uygun olarak açıklanabileceğini kabul edersiniz.

Diğer Açıklamalar

Veri Gizliliği ve Güvenliği

Sizlere sağladığımız hizmetlere erişimi sınırlamaya ve hizmetin güvenliğini korumaya çalışıyoruz.

Hizmetimizin güvenliği için, Hizmet Sağlayıcılarımızın yetkisiz erişimine, kullanımına veya açıklamasına karşı uygun fiziksel, elektronik ve idari prosedürler uygulanmaktadır.

Çerezler

Çerezler kullanarak Hizmetimizi daha etkili hale getirebilir ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunabiliriz. Web tarayıcınızı ayarlayarak çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bu durumda Hizmetin belirli bölümlerini tamamen kullanamayabilirsiniz.

Çerez Kullanımımızla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.

Çocuk Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşından küçük bireyler için tasarlanmamıştır ve bilerek 18 yaşından küçüklerin kişisel bilgilerini toplamayız. Ebeveynler veya veliler, çocuklarının çevrimiçi etkinliklerini izlemeli ve yönlendirmelidir.

Bu Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası, herhangi bir güncelleme veya değişiklikle güncellenebilir. Güncellemeler ve değişiklikler Hizmetimizde yayınlandığında yürürlüğe girer ve Hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair güncellemeleri belirlemek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmekten sorumlu olduğunuzu unutmayın.

Veri Koruma Kanunlarına Uyum

Veri koruma hakkınızı bilmeniz önemlidir. Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerinizin nasıl işlendiği hakkında size bilgi vermek içindir. Veri Koruma Kanunlarına tabi olarak, kişisel verilerinizi belirli koşullar altında işleme hakkınız vardır. Bu koşullar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili yerel veri koruma otoritesine başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Herhangi bir sorunuz veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

E-posta: [email protected]

Adres: [Adres bilgisi buraya eklenecek]

Bu Gizlilik Politikası son güncelleme tarihi: [Son güncelleme tarihi buraya eklenecek]